Katarzyna Sielicka

Dyrektor Muzeum Zamek Roztoka
Wiceprezes Fundacji Zamek Roztoka – Ocalić od zapomnienia

Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, archeolog i filolog. Swoją dotychczasową karierę zawodową poświęciła badanom naukowym starożytnych dziejów Polski oraz muzealnictwu. Autorka artykułów, opracowań naukowych i wystąpień na konferencjach. Jej prace były publikowane m.in. w monografiach wydanych w ramach grantów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praktykę muzealniczą odbyła w Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz w Muzeum Miedzi w Legnicy. Interesuje się śląskim rzemiosłem artystycznych, w tym przede wszystkim śląskim szkłem i ceramiką. W projekcie „Zamek Roztoka” odpowiada za organizację muzeum i ruchu turystycznego oraz media społecznościowe.

Michał Dębowski

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Zespołu Zamkowo-Parkowego w Roztoce

Historyk sztuki, konserwator zabytków, ekspert ochrony dziedzictwa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta na Università degli Studi di Udine (Włochy), stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całe życie zawodowe poświęcił badaniu i ochronie zabytków, wieloletnie doświadczenie zdobywał w rządowej i samorządowej służbie ochrony zabytków. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu badań i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W projekcie Zamek Roztoka odpowiada za planowanie i koordynację procesu rewitalizacji, w tym sprawy dotyczące konserwacji, badania i popularyzacji zabytku, organizacji i obsługi ruchu turystycznego.

Dariusz Śnieżek

Specjalista ds. Marketingu Zespołu Zamkowo-Parkowego w Roztoce

Absolwent Technikum Ekonomicznego w Szczecinie. Student Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej na kierunku Politologia  oraz na kierunku E-Biznes i Media społecznościowe w alternatywnej szkole biznesu i rozwoju osobistego Asbiro. Wspiera działania marketingowe i bierze udział w promocji obiektu. W projekcie Zamek Roztoka wdraża nowe techniki i nowoczesne technologie. Zajmuje się również prowadzeniem eventów oraz imprez okolicznościowych jako DJ i Konferansjer. Podejmuje działania w obszarze promocji zamku wykorzystując zdobytą na uczelni wiedzę.