Fundacja Zamek Roztoka - Ocalić od zapomnienia

We wrześniu 2019 r., założyliśmy Fundację Zamek Roztoka ? Ocalić od zapomnienia, której głównym celem jest wspomaganie kosztownych i pracochłonnych zadań związanych z rewitalizacją zespołu zamkowo-parkowego.

Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenia badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych. Ich wyniki pozwolą nam poznać złożoną historię tego miejsca związaną z kolejnymi etapami przebudowy od okresu średniowiecza do XX wieku. Kompleksowe i interdyscyplinarne podejście badawcze pozwoli nam na przygotowanie programu i przeprowadzenie rzetelnych prac konserwatorskich, wydobywających walory historyczne tego miejsca. Działania te wymagają znacznych nakładów finansowych, dlatego każde wsparcie jest dla nas istotne. Wszystkich tych, którzy chcieliby się przyczynić do rewitalizacji Zamku Roztoka, prosimy o wsparcie naszej Fundacji ? każda wpłata jest dla nas bardzo ważna!

Siedziba Fundacji:
Zamek Roztoka, ul. Zamkowa 3, 58-173 Roztoka
KRS: 0000806448
Nr konta: 18 1140 2004 0000 3502 7926 5704

Do zobaczenia

w Zamku w Roztoce