Odkrycie

W latarni wieńczącej iglicę zamkowej wieży odkryliśmy oryginalny gong z zachowaną inskrypcją informującą o zakończeniu remontu w 1725 r.