Odwiedziny „doktora Lubicza”

Zamek odwiedził aktor Karol Stockinger.