Odwiedziny ?doktora Lubicza?

Zamek odwiedził aktor Karol Stockinger.