Wielkie sprzątanie

Wolontariusze wspierają akcję wielkiego sprzątania zamku przed otwarciem dla ruchu turystycznego.